16-17 marca 2018, Wrocław, Hotel IBIS

II Konferencja Limfologiczna 16-17.03.2018 Wrocław


UWAGA!

Termin zgłaszania tematów prac oraz przesyłania streszczeń do sesji plakatowej został wydłużony do dnia: 28.02.2018 r. 


ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PRAC!

Wszystkich autorów plakatów prosimy o to, aby w przerwie lunchowej (sobota, godz. 12.30-13.30) znajdowali się w pobliżu monitora na, którym będą wyświetlane plakaty.
___________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w formie plakatowej, które będą prezentowane podczas Konferencji.

Streszczenia prac plakatowych należy przesłać najpóźniej do dnia 28 luty 2018 r. poprzez system rejestracji online lub emailowo na adres: akonopka@inspirecongress.pl

Gotowe prace (wg wytycznych poniżej) należy przesłać najpóźniej
do dnia 28 luty 2018 r. na adres emailowy: akonopka@inspirecongress.pl

Streszczenie plakatu należy przygotować w języku ANGIELSKIM, tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim.
Objętość streszczenia - 1 STRONA A4; czcionka Arial - 10 pkt.; marginesy - 2,5 cm.; Autorzy (Imię i NAZWISKO);

Uczelnia, Zakład, Katedra; adres, telefon, e-mail; tytuł streszczenia; słowa kluczowe; tekst streszczenia; streszczenie powinno być ustrukturyzowane, czyli zawierać: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;

Streszczenia prac zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Angiologica.

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLAKATU (PDF)

SLAJD WZORCOWY

Hotel IBIS
pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 marca 2018

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizatora InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Tel.: 71/7809052