16-17 marca 2018, Wrocław, Hotel IBIS

II Konferencja Limfologiczna 16-17.03.2018 Wrocław


Przewodniczący
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

Komitet Naukowy:

Prof. Francesco Boccardo

Prof. Hakan Brorson

Prof. Joseph Dayan

Dr Andrej Dziupina

Prof. Marcin Gabriel

Prof. Dariusz Janczak

Prof. Ning-Fei Liu

Prof. Joanna  Maj

Prof. Rafał Matkowski

Prof. Waldemar Olszewski

Dr n. med. Marek Paul

Dr Franz-Josef Schingale

Prof. Aleksander Sieroń

Prof. Agata Stanek

Prof. Piotr Terlecki

Dr Ewa Timek

Prof. Tomasz Urbanek

Prof. Marek Woźniewski

Komitet Organizacyjny:

Dr Angelika Chachaj

Dr Katarzyna Drożdż

Dr Marek Paul

Prof. Aleksander Sieroń

Prof. Agata Stanek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel IBIS
pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 marca 2018

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizatora InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Tel.: 71/7809052