16-17 marca 2018, Wrocław, Hotel IBIS

II Konferencja Limfologiczna 16-17.03.2018 Wrocław


UWAGA!

Termin zgłaszania tematów prac oraz przesyłania streszczeń do sesji plakatowej został wydłużony do dnia: 28.02.2018 r. 
ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PRAC!

Wszystkich autorów plakatów prosimy o to, aby w przerwie lunchowej (sobota, godz. 12.30-13.30) znajdowali się w pobliżu monitora na, którym będą wyświetlane plakaty.
____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zgłaszania prac, które będą wyświetlane podczas sesji plakatowej. W linku poniżej wymagania techniczne dotyczace przygotowania prezentacji oraz slajd wzorcowy.

UWAGA!

Najlepszy plakat zostanie nagrodzony!

WYMAGANIA TECHNICZNE

SLAJD WZORCOWY

Streszczenie referatu i plakatu należy przygotować w języku angielskim, tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim.

Objętość streszczenia - 1 strona A4; czcionka Arial - 10 pkt.; marginesy - 2,5 cm.; Autorzy (Imię i NAZWISKO), Zakład, Katedra; adres, telefon, e-mail; tytuł streszczenia; słowa kluczowe; tekst streszczenia; streszczenie powinno być ustrukturyzowane, czyli zawierać: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;
Streszczenia prac zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Angiologica.

Ostateczny termin zgłaszania tematów oraz przesyłanaia streszczeń: 28 luty 2018

Ostateczny termin przesyłania prezentacji: 28 luty 2018

W dniu konferencji zapewnimy możliwość przekazania materiałów do obsługi AV, jednak brak wcześniejszego przesłania prezentacji w celu sprawdzenia poprawności jej funkcjonowania  zwalnia Biuro Organizatora od odpowiedzialności za błędy, a nawet za brak możliwości jej wyświetlenia.

Ze względów bezpieczeństwa proszę o posiadanie na konferencji kopii swoich materiałów prezentacyjnych.

Hotel IBIS
pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 marca 2018

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizatora InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Tel.: 71/7809052